Neden ?

NEDEN TANITIM ? 
Firmaların, tanıtım yapmalarının başta gelen nedeni, satışlarını arttırarak kar elde etmektir. Firmanızın ya da markanızın tanınırlığını arttırabilmek, daha fazla müşteriye ulaşabilmek, kampanya ve yeniliklerinizden haberdar edebilmek amacıyla tanıtım yapmanız gerekir. 
Pazar hayatına yeni başlamış bir firma da, reklama ihtiyaç duyar. Kendi varlığını hedef kitlesine anlatır reklamı kullanarak, ürün ve hizmetlerinin neler olduğunu, nereden temin edebileceklerinin bilgisini, ürün ve hizmetlerinin özelliklerinde nelerin olduğunu, bu özelliklerin ne işe yaradığı, nasıl kullanılması gerektiğinin bilgisini reklam vasıtasıyla hedef kitlesine aktarır. 

TANITIMDA Kİ AMAÇLAR ARASINDA;
•    Marka bilinirliği, satış miktarı, rekabet gücü ve pazar konumunu arttırmak,
•    İşletmenin saygınlığını sağlamak, yeni bir ürünü veya hizmeti pazara sunmak,
•    Satıcıların ulaşamadığı kişilere ulaşmak olmalıdır.

NEDEN ASUR AJANS? 
Asur Ajans, ajansa gelen bir markanın kurumsal kimlik tasarımı aşamasından, reklam kampanyasının planlanıp yayınlanması aşamasına kadar geçen süreçteki tüm hizmetleri bünyesinde ki ekibi ile hazırlamaktadır. Markanın pazarlama stratejileri doğrultusunda hedef kitle analizi, yaratıcı fikir ve reklamların görselleştirilmesi, doğru mecraların belirlenerek 'nokta medya planlama' hazırlanması ve satın almaların yapılması süreçteki hizmetlerden bazılarını oluşturmaktadır. Hemen her işletme kendi bünyesinde reklam ve pazarlamadan sorumlu bir birim bulundursa da, giderek çeşitlenen mecralar, dijital medyanın artan etkinliği ve çeşitliliği, hedef kitlelere ulaşmanın giderek zorlaşması gibi nedenlerle firmalar reklam ajanslarının profesyonel hizmetlerinden faydalanma yoluna gidiyorlar. Asur Ajans firma ilişkilerinde reklam ajanslarının görevlerini, firma yahut kurumları farklı şekilde kategorize etse de, genel olarak üslendiği görevler, pazarlama sürecine yardımcı olacak yaratıcı çalışmaları gerçekleştirmektir. Pazarlama sürecinin temel hedefleri firmaların kendi bünyelerinde alınan kararlarla belirlenir, Asur Ajans da firma bünyesinde bulunan sorumlu kişi ya da kişilerle koordine bir şekilde yaratıcı reklam çalışmalarını gerçekleştirir. Günümüzde bütün işletmelerin müşterilerine ulaşmak için reklam ve tanıtım çalışmaları yapmaları zorunlu hale geldi. Bu süreçte Asur Ajans bu işletmelere getirdiği önemli avantajlar vardır. Bu avantajların başında kuşkusuz ki, Asur Ajans'ın sahip olduğu iş tecrübesi, uzmanlığı ve objektifliği gelir. Bu kavramları açacak olursak; 

NEDEN REKLAM AJANSI? 
Reklam ajansları, iletişim tekniğinin hazırlığından başlar, yaratıcı tasarımı üretir ve uygulanmasını sağlayarak devam eden, bütünleşmiş tanıtım hizmeti sunan bir ku­rumdur. Firma profilinin ve mali altyapısının çıkarılması ile başlayan kampanya çalışması, genellikle bilgisayar destekli olarak gerçekleştirilen, grafik tasarım ve bu ta­sarımların, kullanılacak tanıtım aracına uygulanması ile son bulur. Bu aşamaları uzmanlık alanları zaten tanıtım olan ajanslar gerçekleştirmektedir. Markaların ilk çıkışın­dan, zirveye geçene kadar, her aşamada onu büyütüp, farklılaştıracak ona destek verecek pazar araştırmalarını yapar, bu araştırmalar sonucunda gereken tanıtım ma­teryallerini hazırlar, üretir ve tanıtım mecralarında kitle ile buluşturur. 

ÇÜNKÜ ASUR AJANS? 
Birçok firma içinde reklam departmanları olsa da, bu departmanlarda yeterli uzman barındırabilme olanağı yoktur. Oysa Asur Ajans, yaratıcı süreçler başta olmak üzere, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin bütün süreçlerine hakim olan uzmanları bünyesinde barındırır. Bu uzmanlar firmaların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunar ve gerekirse de farklı konularda uzmanlaşmış kişileri bünyesine katar. Objektiflik, özünde, firmaların kendi bünyelerinde reklam yapmak istediklerinde karşılaştıkları aşılması güç bir sorundur. Genellikle firma ve üretilen mal - hizmet ile sınırlı olan tecrübe ve bilgi birikimi, konu reklam olduğunda sıkıntı yaratır. Oysa Asur Ajans gerçekleştirdiği çok yönlü çalışmalar sayesinde hem süreçlere hakimdir hem de reklama konu olacak olan ürüne objektif bir şekilde yaklaşarak, firma tarafından ortaya konulamayan niteliklerini daha rahat ortaya çıkartabilir. Olumlu ya da olumsuz yanlarını, tüketicilere sağlayacağı faydaları, rakiplere göre özelliklerini daha net bir şekilde yansıtabilir. Bazı firmalar zaman zaman kendi bünyeleri içinde reklam ajansı kurma yoluna gitseler de, yukarıda saydığımız kavramların getirdiği olumsuzluklar nedeniyle bu birimler uzun ömürlü olmayabiliyor. Asur Ajans prodüksiyondan baskıya, interaktif uygulamalardan medya planlamasına ve takibine kadar çok farklı uzmanlık dallarını içinde barındıran bir ajanstır. Dolayısıyla da işletme bünyesinde sadece yaratıcı süreci gerçekleştirebilecek olan bir reklam ajansı bulunsa da, farklı süreçler için ihtiyaçlar doğrultusunda sektörün profesyonelleriyle çalışmak zorunlu bir hal alıyor.